DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website: www.intogymnastics.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

IntoGymnastics spant zich in om de informatie op haar site zo volledig en objectief mogelijk te brengen en te houden. Ondanks dat is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder aankondiging en op ieder door ons gewenst moment worden gewijzigd en/of worden verwijderd. Om deze redenen kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan IntoGymnastics is voor eigen rekening en risico. IntoGymnstics sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, uit. IntoGymnastics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op haar website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

HYPERLINKS

IntoGymnastics bevat hyperlinks naar websites die buiten het eigen domein liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden, het raadplegen van deze andere voorwaarden is voor eigen rekening. IntoGymnastics is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites van derden. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

AUTEURSRECHT

Op IntoGymnastics rust auteursrecht. IntoGymnastics behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de IntoGymnastics of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

PRIVACY

IntoGymnastics respecteert de privacy van de bezoeker van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de site-bezoeker met zijn bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

© IntoGymnastics, Februari 2015.

 

Deze post is ook beschikbaar in: Engels